Hjärnan tar emot 11 miljoner intryck varje sekund, endast 40 av dem är medvetna. Som företag balanserar vi oftast på smalaste linan för att få våra kunder att behålla fokus ända in i mål. Den enskilt viktigaste faktorn för att behålla fokus enda fram till köp är belöning.

Vårt belöningssystem är det nätverk i hjärnan som styr vårt beteende genom att påverka våra känslor. En belöning förstärker ett beteende och får oss att fortsätta på en inslagna vägen.

Vadå belöningen, kanske du frågar dig själv. Kunden får ju sin vara som den beställer inom relativt kort tid.

Men så mycket kan vi inte förenkla, för då skulle ju större delen av möjliga kunder som kommer in på vår sajt att handla. Fakta är att normal konverteringsgrad är 2-3 % hos de allra flesta e-handlarna.

Men vad skulle hända om varje klick ledde till belöning i form av mer information, inspiration, känslor, bekräftelse eller tillhörighet. Skulle det kunna leda till att fler kunder tog sig ända till mållinjen?!

Förväntan på klicket är också av ytterst vikt. Sajten behöver leva upp till den förväntan som kunden har inför sitt val att klicka. Sajten behöver se till så att ROCI(return of click investment) blir positivt. Investeringen som besökaren gör är att bestämma sig för att klicka, bestämma sig för att lämna den tidigare sidan, vänta på laddningstiden och tolka en ny sida. Denna investering måste vägas mot värdet på nästa sida/steg. Var det värt för kunden att klicka?

Enligt det mycket erfarna forskningsteamet på Baymard Institut så håller våra hjärnor koll på denna poängräkning. Varje gång en kund får en dålig avkastning på sina klickinvesteringar så blir det minus i poängräkningen och kunden känner sig mindre säker på webbplatsen. Blir det positivt så ökar chansen betydligt att kunden fortsätter klicka sig fram i sin kundresa mot ett köp.

Tänk dig en vanlig landningssida med texten “Klicka här för dagens deal”! Vad händer med de 99,9 procenten som inte kommer uppskatta denna deal. Jo vågskålen “snart lämnar jag denna sidan” blir lite tyngre.

Det är viktigt att se till att alla länkar och knappar i hela din webbplats levererar sina löften genom att ställa rätt förväntningar och sedan ge en tillräcklig med återbäring till kunden för att kunden ska uppleva att satsningen var värd mödan.

Som en tumregel, om du bara ger lite eller noll ny information, känsla eller inspiration vid nästa klick, behöver du omvärdera steget – göra om eller ta bort steget. Enkelt va?! 😉

Du måste som e-handlare se till att så många kunders vågskålar som möjligt, hela tiden är positiva och leder kunder ända i mål. Känner du dig osäker kontakta oss så kan vi hjälpa dig vidare.

Anneli Furustad Growth Hacker Improove